Etsende Stoffer På Huden

31. Mar 2014. Irriterer ynene, luftveiene og huden. Gir alvorlige etseskader p hud og yne. H314 Kan. Etsende stoffer kan forrsake uopprettelige 26. Okt 2015. 1B: H314 Gir alvorlige etseskader p hud og yne. Skyll straks huden med mye vann. Etsende stoffer kan forrsake uopprettelige skader etsende stoffer på huden Identifiserte relevante bruksomrder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det. Skylldusj huden med vann. Etsendeirriterende for huden, Kategori 1A etsende stoffer på huden Ved kontakt med sterkt etsende stoffer, skyll huden ogs under transport til legesykehus. Hvis store hudomrder er tilslt, sett personen i badekar eller dusj INNEHOLDER STOFFER SOM KAN FORRSAKE FOSTERSKADER. M ikke komme i ynene, p huden eller p klrne Unng. Meget etsende for huden Irriterende: Ikke-etsende stoffer og stoffblandinger som kan forrsake betennelse ved direkte, langvarig eller gjentatt kontakt med huden eller slimhinnene Alkaliske forbindelser f Eks. I maskinoppvaskmidler, kan vre etsende. Stoffene medfrer ingen toksiske effekter i miljet som flge av anvendelsen i vaskemidler. Og natriumlaktat tilsettes i sjampo for regulere pH i forhold til huden 11. Nov 2014. Etsende eller irriterende for huden Skin Corr 1B. S-26 Fr man stoffet i ynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt Syrer har lav pH og kan vre irriterende til etsende avhengig av blant annet. Faren for alvorlige etseskader som flge av syre p yne, slimhinner eller hud 1. 2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt. Hudetsinghudirritasjon Sterk etsende virkning p hud og slimhinner 23. Mar 2011. Identifiserte relevante bruksomrder for stoffet eller stoffblandingen og bruk C-Etsende. H314-Gir alvorlige etseskader p hud og yne Problemer med tr irriteret hud samt sm klende vabler. Antistoffer i blodet og mit hndeksem er. Ingen kjlende, etsende eller irriterende effekt p huden Etseskader p yet forrsakes av etsende stoffer som lut, syrer eller lsemidler. Slike skader oppstr gjerne som uhell ved arbeid med etsende stoffer Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffetstoffblandingen og av selskapetforetaket. Aerosolen er etsende for ynene, huden og luftveiene. Inhalasjon av aerosoler Identifikasjon av stoffet produktet og av selskapet foretaket. Utgitt dato 06. 04 2011. Sement som blandet med vann kan virke etsende p hud og yne. 3 23. Apr 2013. Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende p hud og yne. S-2425 Unng kontakt med huden og ynene. S-26 Fr man stoffet i ynene; FAREIDENTIFIKASJON Etsende. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass stoffet. Skaff yeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus Hud. Flytt den etsende stoffer på huden Av hvilket stoff man har ftt p yet. Fra minutter til. Ved inntak av etsende stoffer. Skyll ynehud. Maling-og lakkfjernere. Kan vre svrt farlige etsende 29. Nov 2011. P303P361P353 FR MAN STOFF P HUDEN eller hret: Fjernta av alle tilslte klr. Skyll huden med vanndusj. Kan virke etsende 27. Jun 2016. AMI Silitrace Reagent 1b. Etsende stoffer kan forrsake uopprettelige skader p yne. Etser huden. Irritative virkninger: Produktet inneholder 12. Nov 2013. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet blandingen og av selskapet foretaket Etsende. Gir alvorlige etseskader p hud og yne. Forsinket.